نقدی بر مقاله «سخنی نو درباره نقد»
55 بازدید
محل نشر: نامه علوم انسانی » تابستان و پاییز 1383 - شماره 10 »(14 صفحه - از 126 تا 139)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی